Peníze jsou až na prvním místě.

Dotazník , zda se hodíte na insolvenční řízení a je-li pro vás přínosem, kolik ušetříte.Vyplnit, vytisknout, odeslat...Zpracuji bezplatně.

 

Dotazník dlužníka pro účely zpracování návrhu na oddlužení, insolvenční řízení, dle ins. zákona.

1.Dlužník:     Telefon:                         E-mail:

Jméno, příjmení:                                                       Rodné číslo:

Datum narození:                                  Trvalý pobyt:

Korespondenční adresa:

Číslo OP:                                                             Platnost OP do:

Rodinný stav( ženatý, rozvedený, svobodný, vdovec):                             Státní příslušnost:

Máte nebo měl jste ŽIVNOSTENSKÝ LIST NEBO JSTE PODNIKAL?

Je to řádně ukončeno, úplně zrušeno:

Máte dluhy z podnikání? FÚ, SOCIÁLKA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA,

FAKTURY ZA ZBOŽÍ, SLUŽBY : ROZEPSAT DO PŘÍLOHY ZVLÁŠŤ. U KOHO PŘESNĚ A KOLIK….

Byl jste v posledních 5 letech soudně trestán a za co?

Váš čistý měsíční příjem?                               Důchod:                     jiné příjmy?

Jste zaměstnanec, důchodce, rentiér, maminka na mateřské…?

Počet a věk dětí přímo vyživovaných, jména a data narození,

 

Platíte výživné? Kolik a komu:

Vlastníte celý nebo podíl: Dům, byt, garáž, pole, lesy, chatu, zahradu, televize, ložnice, obývák, sedačku, myčku, kuchyň. linku,chladničku ,mražák, Hifi věž, osobní auto, motocykl, kolo, vlek za auto, loď, náklad. auto, cenné obrazy, křišťál a porcelán. Do přílohy rozepsat, napsat datum pořízení a zůstatkovou cenu..JSOU TY VĚCI V EXEKUCI NEBO S NIMI RUČÍTE? Komu?

2.Manželka: Jméno a příjmení:                                                 Datum narození:              

Rodné číslo:                                                       Státní příslušnost:

Příjmy čisté měsíčně:                                          Zdroj příjmů(zaměstnání, důchod, renta, mateřská)?

Dluží někdo vám a můžete to prokázat třeba smlouvou o půjčce, rozsudkem? ATD????

Seznam závazků, nic nezapomenout.

Všechny půjčky, hypotéky, ručitelské závazky, spoludlužnické závazky, exekuce, pokuty, telefonní dluhy, soukromé půjčky, jsou li písemně doložitelné, poplatky, penále , pojistky dlužné atd. Také kreditní karty, kontokorenty..

CELÁ ADRESA VĚŘITELE, EXEKUTORA, vymahače:   ČÍSLO SMLOUVY:    PŮVODNÍ SPLÁTKA:   ZŮSTATEK PŘESNÝ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tento dotazník vám zpracuji zdarma a sdělím výsledek. Vyplnit prosím pečlivě.

Další detaily až při osobním jednání v Brně.

Souhlas:

Výše jmenované osoby dávají souhlas ke zpracování svých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb.pro účely předběžného posouzení možnosti zpracování návrhu pro oddlužení soudem. Zároveň prohlašuji, že všechny tyto údaje jsou pravdivé, úplné a nic jsem nezatajil.

Datum:

Podpis dlužníka:                                           manželky-manžela.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Pokud máte jako manželé dluhy společné, měli by jste se oddlužit oba, vysvětlím při osobním jednání…

Přílohy:dotazy:

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Poradna-finanřní poradenství.

info.uspora@seznam.cz


Poradna pro oddlužení, Sukova 2, Brno 60200

776119448, 605209707, nonstop

Vyhledávání

https://www.abcfinance.webnode.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode