Peníze jsou až na prvním místě.

Když máme exekuci, co dál...

30.01.2016 00:00

               

Co dělat před a v průběhu vyhlášení Osobního bankrotu

1) Pokud jste rozhodnuti vyhlásit Osobní bankrot, nemusíte již hradit žádné závazky (věřitelé si budou muset pohledávky a nároky uplatnit u insolvenčního řízení). Mějte na paměti, že v Osobním bankrotem splácíte min 30 procent z dluhů a bankrotem ušetříte až 70% ze splátek. Není tedy třeba do vyhlášení bankrotu splácet 100% ze splátky a je lepší vyčkat na poměrové splácení stanovení soudem (při schváleném Osobním bankrotu).

2) Před vyhlášením osobního bankrotu a po jeho podání Ignorujte Inkasní agentury (vymahače) a Exekutory. Jakmile máte podaný Osobní bankrot – Exekutor nemůže provádět exekuce a vymahači ztrácí nároky pohledávku vymáhat. Doporučujeme nekomunikovat, neboť pokud si věřitel včas nepřihlásí pohledávku – ztrácí nárok ji požadovat a je zcela právně neúčinná (nevymahatelná).

3) Po vyhlášení osobního bankrotu komunikujte pouze s insolvenčním správcem, kterého Vám přidělí SOUD. Věřitelům nic nepodepisujte!

Informace pro dlužníky:

PORADENSKÁ LINKA PRO DLUŽNÍKY – TEL.776119448, Brno

KANCELÁŘ: Sukova 2, páté patro, dveře č. 509, Brno,

chcioddluzit@seznam.cz,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>….

V České republice se vykoná za jeden kalendářní rok 1.000.000 exekucí. Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji formou srážek z platu dlužníka (exekutor Vám ponechává pouze životní minimum) či mobiliární exekucí (exekuce v místě pobytu dlužníka zajištěním a následným prodejem hmotného i nehmotného majetku).

Kolik Vám nechá Exekutor na život? Jen životní minimum!

 

Dlužníkům v exekucích zůstane navíc pár korun

Od ledna se zvyšují částky, které nelze dlužníkům v exekucích strhávat z platu. Je to ve srovnání s loňskem o pár desítek korun navíc, které jim zůstanou. Projeví se to ve mzdě za leden 2016, vyplácené v únoru.
---------------------------------
Nezabavitelná částka se stanovuje jako dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 korun, která se nemění, a normativních nákladů na bydlení. Ty se o něco zvýšily.

"Pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel je pro rok 2016 nově vládou stanoven normativní náklad na 5858 korun, což je o 91 korun více než loni. Celkově se tedy počítají dvě třetiny z 9268 korun. Nezabavitelná částka na dlužníka nově činí 6178,67 koruny," rozebírá podrobně odborný portál epravo.cz.

V loňském roce to bylo 6118 korun. Dlužníkovi v exekuci tedy na výplatě zůstane o šedesát korun více.
....................................................
Vyživovaná osoba

Má-li dlužník v péči vyživovanou osobu, tak se další částka počítá jako jedna čtvrtina z nezabavitelné částky na jednoho dlužníka ve výši 6178,67 koruny. Činí tedy 1544,67 koruny. Loni to bylo 1529,50 koruny.

Dlužníkovi, jehož plat postihuje exekuce, majícímu například v péči dítě, tak navíc na výživu svěřené osoby zůstane o patnáct korun měsíčně více.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Právnický portál dále podrobně popisuje mechanismus, jak je to, co dlužník bere, rozdělováno na třetiny ve vztahu k přednostním pohledávkám, těm, které upřednostňovány nejsou, a co mu zůstává.
....§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Příklady: Jak se uplatňují nezabavitelné částky 
Exekuce proti zaměstnanci žijícímu s manželkou a jedním dítětem
Má čistý příjem 10 000 korun. Byla nařízena exekuce pro dlužné výživné, a to ve prospěch druhého dítěte z předchozího manželství.
Nezabavitelná částka, která nemůže být postižena, činí 6178,67 koruny na osobu povinného. Na dítě a manželku se započte dvakrát nezabavitelná částka 1544,67 koruny (na oprávněné dítě se nic započítávat nebude).
Povinnému tedy nesmí být sraženo 9269 korun.
,§§§§§§§§§§§§§§§§§
Exekuce proti svobodnému zaměstnanci bez vyživovacích povinností
Čistá mzda činí 18 520 korun měsíčně. Exekuce je vedena srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku (nesplacenou půjčku) ve výši 100 tisíc korun. Nezabavitelná základní částka činí 6179 korun. Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy činí zbytek čisté mzdy 12 341 korun.
Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9268 korun, z čehož jedna třetina činí 3089 korun a ještě zbyde koruna.
Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3089 korun a celý zbytek čisté mzdy nad 9268 korun, tedy 3073 korun.
Měsíční srážka ze mzdy tak činí 6162 korun.
Zaměstnanci zůstane celkem 12 358 korun.
,§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Exekuce proti zaměstnanci, který má manželku a dvě děti
Čistá mzda činí 20 520 korun. Provádí se srážka ze mzdy pro pohledávku jak přednostní (např. náhrada způsobené škody na zdraví ve výši 40 000 korun), tak nepřednostní (nesplacená půjčka ve výši 100 tisíc korun).
Nezabavitelná základní částka na povinného je 6178,67 koruny, na tři vyživované osoby 4634,01 koruny. Celkem po zaokrouhlení zůstává 10 813 korun, které se vyplatí zaměstnanci.
Ze mzdy zůstává 9707 korun. Z první třetiny (3089 korun) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, z druhé třetiny (3089 korun) a 439 korun bude uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3089 korun) dostane povinný.
Zaměstnanci tak z čistého výdělku 20 520 korun zůstane 13 903 koruny a 6617 korun bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů.,,,,§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
....................


   Dalším problémem pro dlužníky jsou podivné návrhy a sliby, které nyní činí vláda. Od 1.7.2016 má dojít je změně v zákoně a nevypadá to pro dlužníky vůbec dobře. Něco již páni politici  odhlasovali , něco ne,  nejsmutnější jsou předvolební nesplnitelné sliby, kdy ministr Pelikán mluví o plošném oddlužení atd. Přitom hned jeho strana i další ho zklidňují, že by to nikdy neodhlasovali, atd. Jde o populistický boj o hlasy voličů, podle hesla: slibem nezarmoutíš a troubové uvěří...dělají si z vás dlužníců hloupou legraci.  

Navíc v médiích ani na servru Justice.cz , ani jinde,  nenajdete pravdivé detaily, prostě není asi vhodné, aby se dlužníci dověděli co je přesně od července 2016 čeká.

  Pokud by i vláda učinila nějaký větší pokrok v oblasti oddlužení, nebude se to velice pravděpodobně zase týkat přednostních pohledávek, dále podnikatelů, dluhy vůči správním a státním úřadům, atd.  Dluhy na daních, pojištění, zdravotním i sociálním, alimenty, soudní poplatky, atd. ty zcela jiště Ministerstvo financí, Hospodářská komora, Avokátní komora, Exekutorská komora... ty jistě plošně neodpustí, s tím, že by to poškodilo státní kasu.


 Uvažujte racionálně. Co je a co není možné. Proto máte-li více závazků, ozvěte se a vyhledejte dle bydliště odbornou pomoc.

    


  

Dlužníci se stali otroky některých exekutorů. Politickým stranám se exekutoři vymknuli kontrole díky neomezeným pravomocem! Policie musí v případě domovní prohlídky žádat soud o souhlas, exekutor může kdykoliv a kamkoliv!

Co exekutor může?

 1. obstavit Váš účet, mzdu
 2. vstoupit do jakýchkoliv prostor, u kterých se domnívá, že se na místě nacházejí věci dlužníka (praxe ukázala, že exekutor nemusí jakkoliv prokazovat tuto domněnku) a může tak vstupovat do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti
 3. V mobiliární exekuci zabavují exekutoři vše až na snubní prstýnek, věci osobní, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že exekutor je podnikatel, kterému jde o zisk! Exekutorům náleží odměna z vymožené částky a zaplacení provedených úkonů. Exekutoři tak často provádějí exekuce na bezcenné věci, díky nimž si účtují další mnohatisícové náklady za tyto úkonové práce. Většina zabavených věcí však ani nepokryje náklady na exekuci. Dlužník po ukončení mobiliární exekuce zpravidla ještě větší dluhy, než před ní!

Z dluhu 1.000,- Kč často vznikne po exekuci dluh až 70.000,-Kč

Neplatič je osoba, která nezvládne hradit své závazky. Systém vymáhání je natolik složitý a zákonem špatně ošetřený, že na dlužnících byl založen výnosný obchod formou takzvaných nekonečných exekucí.

Základním principem nekonečných exekucí je maximální výtěžnost díky vykázaným úkonům inkasních agentur, advokátních kanceláří a exekutora. Dlužníci jsou tak často donuceni žít na životním minimu po celý život, neboť dluh jim narůstá rychleji, než jej stačí splácet.

ODS vyšla při schvalování zákonů vstříc exekutorům, místo účinného práva na vykonavatelnost zbylo rabování a tisíce poškozených.

Exekuce na cizí majetek se stala řízeným businessem!

Největším fenoménem v roce 2012 jsou řízené exekuce na majetek osob blízkých dlužníka! Je třeba si uvědomit, že exekutorovi stačí pouze domněnka, že dlužník byl přítomen na adrese rodinného příslušníka, kamaráda, pronajímatele bytu a díky laxnímu zákonu si může odůvodnit vstup do prostor bez přítomnosti majitele nemovitosti, kde dlužník třeba nikdy nebyl, nebo již dávno prostory neužívá.

Prokazování vlastnictví

Prokazování vlastnictví věci je velice složité. Většina domácností nakupuje prostřednictvím účtenky (malého daňového dokladu). Na těchto dokladech není uveden vlastník a díky tomu si exekutoři úspěšně nárokují zabavený majetek, který často dlužníkovi nepatří.

Odhady ukazují, že byl takto zabaven majetek v řádech stovek milionů a prodán za zlomek její užitné hodnoty.

DOPORUČENÍ: Prevence před exekucí pro osoby již nedlužící

Jedinou účinnou prevencí je nákup jakéhokoliv majetku na velký daňový doklad (fakturu). Tento doklad se nevystavuje standardně a je třeba o něj požádat samostatně. Na faktuře jsou uvedeny osobní údaje kupujícího! Prodávající ho musí na požádání vždy vystavit.

Nikdy nevíte, kdo a kdy se v rodině zadluží. Doporučujeme tedy vždy nakupovat zboží zásadně na fakturu s jasně definovaným kupcem. V budoucnu se jako ne-dlužník vyhnete případným exekucím na majetek údajného dlužníka a zabavení Vašeho majetku, i když nic nedlužíte.

Co dělat, když Vás navštíví exekutor

 1. Zkontrolovat jeho doklady a řádně si jej zaznamenat
 2. Doporučujeme vždy přivolat PČR, aby bylo zdokladováno, kdo exekuci provádí a jakým způsobem je majetek dokumentován. MSČR vydalo informaci, že každý desátý exekutor byl trestně stíhán!
 3. Osoby, které žijí v blízkosti dlužníka by měly vždy řádně uchovávat doklady (faktury s uvedeným kupcem). Tyto doklady by měly řádně ukládat i osoby, které dlužníka ve svém okolí zatím nemají. Vznik dlužníka nelze předvídat a zpravidla se o něm dovíte právě až z probíhající exekuce.
 4. Pokud majetek není dlužníka, je třeba o tom na místě informovat exekučního vykonavatele, tyto informace uvést do protokolu o exekuci a nejlépe na místě předložit doklady. Pokud se dlužník na adrese nezdržuje, doporučujeme povolat PČR a vyzvat exekutora k prokázání domněnky, že dlužník se na místě zdržuje. Pokud věrohodně neprokáže svá podezření o existence majetku na dotčené adrese, vyzvat jej k opuštění. Při setrvání je možné podat na vykonavatele trestní oznámení z porušování povinností při správě cizího majetku.
 5. Pokud jsou exekučně označené věci, které nepatří dlužníkovi, musí majitel věci podat k rukám exekutora žádost o vyškrtnutí věci ze seznamu zabavených věcí, po neúspěchu podat do 30ti dní vylučovací žalobu k soudu. POZOR! Lhůty pro podání jsou krátké. Pokud tak neučiníte, exekutor tyto věci prodá! Exekutor žádné lhůty nemá, a proto se nenechte zmást jeho nečinností.

Nová éra ve vymáhání pohledávek v ČR: Vymáhání pohledávek v ČR probíhá prostřednictvím anonymních firem v zahraničí. V obchodu s pohledávkami dominují zahraniční firmy, které nemají průhledné hospodaření, ani vlastníky. Firmy mohou být spoluvlastněny exekutory, soudci a ti tak mohou rozhodovat ve sporech skrytě ve svůj prospěch.

Firmy podnikají fyzicky na území ČR, daňová povinnost je však nejasná. Stát může na obchodech prodělávat miliardy!

Jak dlužník zamezí exekuci

Exekuci lze zamezit úhradou dluhu, jakmile jste za dluh odsouzení. Pokud však na úhradu dluhu dlužník nemá, měl by okamžitě konat. Dluh mu totiž zahájením exekuce často nekolikánásobně naroste.

Jedinou šancí, jak se vyhnout exekucím, je osobní bankrot. V České republice jsou velice přísná pravidla pro vyhlášení osobního bankrotu, a proto doporučujeme poradit se s odborníky.

Čeho se vyvarovat: Nedoporučujeme poradenská centra bez fyzicky existujících kanceláří, pevných linek a záruk na úspěšné podání bankrotu. Pravidla pro Osobní bankrot jsou natolik jasná, že lze vyhodnotit úspěšnost podaného bankrotu předem.

Je třeba si také dát pozor na poradenská centra financové finančními institucemi. Jejich úkolem je zejména zastupovat zájem zřizovatele a nikoliv dlužníka. V osobním bankrotu se hraje o čas i o peníze. Je rozdíl splácet 30% z čistého dluhu nebo z dluhu navýšeného o pokuty a úroky, které jste podepsali bankám při čerpání úvěrů.

Osobní bankrot je dobré svěřit odborníkům, kteří hájí zájem dlužníka, nikoliv zájem věřitele. Špatné rozhodnutí dlužníka může znamenat i konec šancí na vyhlášení osobního bankrotu.

Co by měl dlužník udělat před vyhlášením osobního bankrotu a zajistit před předpokládanou exekucí

 1. Dlužník by si měl sepsat svůj majetek (pokud nějaký má)
 2. Dlužník by měl požádat své okolí o zdokladování jeho majetku z důvodu případné návštěvy exekutora.
 3. Mzdu by si dlužník měl vždy nechat vyplácet v hotovosti! Pokud dlužník bude používat účet pro příjem mzdy, riskuje, že mu nezůstane ani životní minimum na následující měsíc a nebude schopen zajistit ani své stravování. Čím dál častěji se např. banky uchylují ke zpoplatnění úvěru z důvodu hrozící insolvence (o které se předem dozvědí) a hotovost na účtu buď zablokují, nebo ji použijí k ponížení dluhu.

Proč využít osobního bankrotu?

 1. Exekutor nesmí v průběhu bankrotu srážet mzdu a zabavovat majetek
 2. Po 5 letech je dlužník od zbytku dluhu osvobozen
 3. Dlužník si může požádat o vyšší životní minimum, je mu ponecháno vybavení domácnosti (zejména děti bankrotem rodičů netrpí, na rozdíl od exekucí). Doba splácení je 5 let, exekuce bývají pro mnoho dlužníků nadoživotí.

Kdy vyhlásit osobní bankrot?

 1. Osobní bankrot by měl dlužník vyhlásit vždy, když již není schopen splácet své dluhy za situace
  1. již ví, že nebude další měsíc schopen splácet (tzv. osobní bankrot při hrozícím úpadku) – nejideálnější forma
  2. Dlužník již nesplácí 2 a více závazků
  3. Dlužník je již v exekuci / exekucích
  4. I když ještě splácíte, ale již vám nezůstává ani celé životní minimum nebo OHROŽUJETE BÍDOU RODINU A DĚTI, TAK JE TAKÉ VHODNÉ ZVÁŽIT OSOBNÍ BANKROT.
 2. Zastavení nevýhodných dražeb exekutorem, navrácení vybavení do domácnosti dlužníka lze JEN přes podání osobního bankrotu. Insolvenční správce je nadřazený exekučnímu úřadu. Pokud je vyhlášen osobní bankrot, majetek je pod správou správce až do ukončení bankrotu. Dlužník tak většinou může plnohodnotně využívat vybavení domácnosti a menšího majetku.

>>>>>>>>>>.

K vytvoření tohoto článku jsem použila informace a články z tisku, tedy z veřejných zdrojů.

Kontakt na mne: chcioddluzit@seznam.cz ,

Tel.776119448, Sobotková.

Kontakt

Poradna-finanřní poradenství.

info.uspora@seznam.cz


Poradna pro oddlužení, Sukova 2, Brno 60200

776119448, 605209707, nonstop

Vyhledávání

https://www.abcfinance.webnode.cz

Fotografie použita dle Creative Commons Gruenewiese86  © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode